Slide Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

Slide Pengurusan Latihan Dalam Organisasi
_____________________________________________________________________________________

Slide Dasar Dan Analisis Fiskal

Slide Dasar Dan Analisis Fiskal


____________________________________________________________________________

Soalan Peperiksaan Lepas Bagi Sem 6

Soalan Peperiksaan Lepas Bagi Sem 6______________________________________________________________________________________

Peperiksaan Akhir Program PJJ Semester April Sesi 2013/2014Peperiksaan Akhir Program PJJ Semester April Sesi 2013/2014

Surat Pelepasan KLIK DISINI

Jadual Peperiksaan Akhir KLIK DISINI

Arahan Peperiksaan KLIK DISINI___________________________________________________________________________

Surat Peperiksaan Pertengahan Tahun PJJ APRIL 2013/2014

Surat Peperiksaan Pertengahan Tahun PJJ APRIL 2013/2014


___________________________________________________________________________________

Pengurusan Latihan Dalam Organiasasi

Nota Pengurusan Latihan Dalam Organisasi Bab 1-3
___________________________________________________________________________

Pembahagian Persembahan untuk Subjek Pengurusan Sumber ManusiaKumpulan 1
3.1,3.2,3.21,3.22
5.1,5.2,5.21,5.22,5.23

Kumpulan 2
3.3,3.31
5.24,5.25,5.3,5.31

Kumpulan 3
3.3.2,3.33,3.34
5.25,5.3,5.31,5.32

Kumpulan 4
3.4,3.41,
5.33,5.34,5.35,5.36,5.37,5.38

Kumpulan 5
3.43
5.4,5.41,5.42,5.43,5.44,5.45,5.56,5.51,5.52,5.53

Kumpulan 6
3.44,3.45
5.54,5.55,5.55,5.6,5.62,5.7

* Pembahagian bab untuk perbentangan adalah bergantung kepada jumlah ahli kumpulan berdasarkan pandangan saya.